Giỏ hàng

Tag: phương tiện giao thông

InTechnology

Năm 2020 và những chiếc xe bay

Tương lai về những chiếc xe bay Những chiếc xe có thể bay vào năm 2020 đã không còn trong những bộ phim viễn tưởng hay những tiên đoán về tương lai. Hãy tưởng tượng, hôm nay bạn có thể lái một chiếc xe đi trong thành phố, sau đó bạn lại muốn bay lên...