Update INCHARGE 6 #1

  • Chiến dịch bắt đầu 9.00 ngày 08/02/2020
  • Dự kiến giao hàng đợt 1 ngày 29/02/2020
  • Từ ngày 20/2/2020 sang giao hàng đợt 2 dự kiến ngày 10/3/2020.Kết thúc danh sách đợt 2 giao hàng đợt 2. Sau ngày 20/2 sẽ vào danh sách giao hàng đợt 3
  • Dự kiến giao hàng đợt 3 ngày 20/3/2020.
  • Đợt 3 sẽ bị chậm thêm 1 tuần do ảnh hưởng từ Virus Corona làm ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu. Dự kiến 27/3/2020 giao hàng đợt 3
  • Do để đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng tốt nhất, nên hiện tại SiliconZ đang lọc những sản phẩm không đạt yêu cầu và không giao kịp đến tay khách hàng như dự tính vào đợt 2, và sẽ đẩy sang đợt 3 ngày 27/3/2020
  • Đơn hàng đặt hàng từ ngày 24/3 trở về sau giao hàng ngày đợt 4 ngày 10/4/2020
  • Đã bán thương mại từ ngày 1/5/2020
X
Scroll to Top