#3 Cập nhật dự án Omega 200W, 100W, 65W

Theo lịch trình của ChargeAsap họ sẽ bắt đầu trả hàng trước tiên cho Omega 200W vào giữa tháng 1, các mã còn lại là Omega 100W và Omega 65W rơi vào giữa tháng 2. Sẽ mất thêm 14 ngày vận chuyển quốc tế nếu như không có trục trặc nào. Vì thế lịch trình dự kiến trả hàng của SiliconZ là cuối tháng 1 cho Omega 200W và đầu tháng 3 cho Omega 100W và Omega 65W. Tuy nhiên đây là thời gian dự kiến thời gian sản xuất thực tế có thể phát sinh thêm nhiều vấn đề khác

X
Scroll to Top