#2 Cập nhật dự án Omega 200W, 100W, 65W

Đặc biệt ChargeAsap bảo hành quốc tế chỉ 12 tháng tại SiliconZ gói bảo hành của sản phẩm được nâng lên 18 tháng

Thêm một điểm nữa, ChargeAsap lên kế hoạch giao hàng cho SiliconZ vào giữa tháng 1 năm 2021 cho lô sản xuất đầu tiên. Đây cũng chính là lô sản xuất cho những người ủng hộ ChargeAsap tại chiến dịch Kickstarter. Vì vậy việc Pre – order tại SiliconZ đang có nhiều ưu đãi hơn

X
Scroll to Top